Nagrody

Nagrody: Humobentofet - preparat wiążący mykotoksyny i przeciwdziałający zaburzeniom metabolicznym u zwierząt otrzymał Złoty Medal na Światowych Targach Wynalazczości i Wdrożeń Eureka 98

Eureka 98′ Humobentofet

NAGRODY, CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

Nasz preparat Humobentofet zapobiegający dysfunkcjom metabolicznym u zwierząt otrzymywał znaczące nagrody przyznawane przez zarówno międzynarodowe jak i krajowe zespoły ekspertów:

2009

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Badań Naukowych EUREKA w Brukseli oraz złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu

2007

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Badań Naukowych EUREKA w Brukseli

2004

Nagroda Ministra i Rozwoju Wsi

1999

Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych

1998

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Badań Naukowych EUREKA w Brukseli dla preparatu Humobentofet