Humobentofet – zdrowie lochy i więcej odchowanych zdrowych prosiąt

Humobentofet to zdrowe prosięta

Locha z prosiętami

Humobentofet

Humobentofet to  preparat glinokrzemianowy zawierający 12% tłuszczu roślinnego wysokiej jakości oraz komponenty huminowe

SKŁAD

W skład preparatu wchodzą: naturalne kwasy huminowe i ich sole, biologicznie czynne związki organiczne z udziałem 42 naturalnie schelatowanych (a więc łatwo dostępnych dla organizmu) makro- i mikroelementów, ponadto fitohormony, fitoenzymy, naturalne woski oraz nienasycone kwasy tłuszczowe

LOCHY

Utrzymanie zdrowego przewodu pokarmowego nabiera u loch szczególnego znaczenia, ponieważ zdrowy przewód pokarmowy to lepsza przyswajalność składników pokarmowych z paszy, co przekłada się na zdrowie ogólne lochy, urodzonych prosiąt, ich ilość w miocie, wagę miotu (lepsza jakość i wartość biologiczna)

ZBOŻA

Zboża paszowe użyte do produkcji paszy (podstawowy składnik paszy) są bardzo często nośnikami różnych zanieczyszczeń, w tym biologicznych metabolitów grzybów (mykotoksyn) i toksyn bakteryjnych. Są one często trudne do wykrycia, bo występują w paszy gniazdowo, a powodują zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, wpływają na znaczące obniżenie odporności miejscowej i ogólnej, zaburzają gospodarkę wodno-elektrolitową, mineralną i hormonalną

FUNKCJE TRAWIENNE

Dodatek Humobentofetu do pasz jest jednym z najtańszych i skutecznych sposobów na regulację funkcji trawiennych w przewodzie pokarmowym oraz stabilizujących środowisko wewnątrzjelitowe. Zawarta w preparacie odmiana glinokrzemianu doskonale wiąże mykotoksyny uniemożliwiając wchłonięcie ich przez organizm (w formie związanej „przechodzą tranzytem” przez przewód pokarmowy). Świnie nie posiadają enzymów trawiących włókno. Jego trawienie odbywa się w jelicie grubym przy udziale wyspecjalizowanych bakterii. Humobentofet stymulując wzrost tych bakterii zwiększa strawność włókna o około 30%.
Stworzenie przez Humobentofet odpowiednich warunków przewodzie pokarmowym wpływa na lepsze wykorzystanie oraz zmniejszenie spożycia paszy przy zachowaniu dobrych efektów produkcyjnych i zdrowotnych

Scroll upScroll down