Pododermatitis

 

Przyczyny zapalenia podeszwy u brojlerów  (PODODERMATITIS).


Główną przyczyną występowania zapalenia podeszwy (pododermatitis) u drobiu jest nadmierna wilgotność ściółki. Wszystkie czynniki, które mogą zwiększać wilgotność podłoża, takie jak rodzaj materiału ściółkowego, stan linii pojenia, poziom strawności pokarmu (w tym  obecność biegunki)  mogą przyczyniać się do jego wystąpienia (Bradshaw i wsp., 2002). W przypadku wystąpienia pododermatitis konieczna jest korekta zarządzania mikroklimatem (temperatura, wilgotność powietrza i wentylacja wewnątrz budynku) aby ograniczyć powstawanie wilgoci w ściółce. Obecne szybko rosnące brojlery spędzają większość czasu w pozycji leżącej. Dlatego są one szczególnie podatne na rozwój kontaktowego zapalenia skóry w miejscach, gdzie skóra styka się z podłożem (stawy skokowe, mostek – skąpe opierzenie w tych rejonach ciała kurczaków).

pododermatitis u brojlerów

pododermatitis u brojlerów

Kontaktowe zapalenie skóry można czasami zaobserwować bardzo wcześnie (7-10 dzień życia). Ponieważ w tym wieku nie dochodzi jeszcze do zawilgocenia ściółki fakt ten przypisuje się zatem ocieraniu podeszwy o szorstkie elementy ściółki tj. twarda słoma, wióry drewniane (Mayne et al., 2007).

Niektóre linie genetyczne są bardziej podatne niż inne na występowanie zapalenia skóry podeszwy (EFSA, 2010).

Stosowanie Humokarbowitu w mieszankach dla brojlerów pozwala utrzymywać ściółkę w stanie suchym dzięki:

  • zapobieganiu rozwolnieniom
  • dużej pojemności związania wody w ściółce

Humokarbowit stosujemy w paszach:

Starter w ilości 5 kg / tonę

Grower I i II – 10 kg / tonę

Finiszer – 5 kg / tonę


 

(1) Arnould C. (2013). Impacto de las pododermatitis en el bienestar de los pollos. http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_aves/enfermedades_aves/16-pododermatitis.pdf

(2) Bradshaw, R.H., Kirkden, R.D. and Broom, D.M. (2002). A review of the aetiology and pathology of leg weakness in broilers in relation to welfare. Avian and poultry biology reviews 13: 45-103.

(3) Mayne, R.K., Powell, F., Else, R.W., Kaiser, P. and Hocking, P.M (2007) Foot pad dermatitis in growing turkeys is associated with cytokine and cellular changes indicative of inflammatory immune response. Avian Pathology 36: 453-459

(4) EFSA (2010). Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers. EFSA Panel on Animal Health and Welfare, EFSA Journal 2010; 8 (7):1666. 82 pages.