Bydło – likwidacja kwasicy i ketozy


Humobentofet:

PRZECIWDZIAŁA KWASICOM

U krów wysokowydajnych dostarczanie z pokarmem łatwostrawnych pasz treściwych (śrut zbożowych) sprzyja wzrostowi kwasowości treści żwacza, a co za tym idzie podklinicznych i klinicznych przypadków kwasic. Humobentofet posiada właściwości buforujące przez co pozwala utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową zarówno treści żwacza jak i płynów ustrojowych krów

USPRAWNIA GOSPODARKĘ AZOTOWĄ

Humobentofet dostarcza energii oraz stymuluje przyrosty

Optymalne przyswajanie białka

U krów wysokowydajnych dostarczanie z pokarmem łatwostrawnych pasz treściwych (śrut zbożowych) sprzyja wzrostowi kwasowości treści żwacza, a co za tym idzie podklinicznych i klinicznych przypadków kwasic. Humobentofet posiada właściwości buforujące przez co pozwala utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową zarówno treści żwacza jak i płynów ustrojowych krów. Stosowana w intensywnej produkcji mlecznej i u opasów dieta wysokobiałkowa sprzyja okresowemu znacznemu podnoszeniu się stężenia amoniaku w treści żwacza. Nadmiar amoniaku jest następnie wchłaniany do krwi wywołując objawy nerwowe (tężyczkopodobne). Humobentofet wiąże nadmiar amoniaku a następnie uwalnia go stopniowo. Pozwala to na utrzymaniu w dobrej kondycji mikroflory żwacza, która nie jest narażona na gwałtowne zmiany pH

DOSTARCZA ENERGII – ZAPOBIEGA KETOZIE

Tłuszcz roślinny związany z glinokrzemianem jest częściowo wykorzystywany przez mikroflorę żwacza, a częściowo dociera do jelit jako tzw. „tłuszcz chroniony”. Jest to istotne u krów wysokoprodukcyjnych w okresie okołowycieleniowym, gdy wskutek pobierania niewystarczającej ilości paszy dochodzi do niedoboru energii. Dochodzi wówczas do mobilizacji tłuszczu zapasowego organizmu co często prowadzi do ketozy. Humobentofet wpływa zatem korzystnie na wydajność mleczną w okresie poporodowym oraz na skrócenie okresu międzyciążowego

DOSTARCZA MIKROELEMENTÓW I PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH

Humobentofet jest bogaty w mikroelementy oraz pierwiastki śladowe, między innymi żelazo, miedź, mangan. Są one naturalnie schelatowane, a zatem łatwo rozpoznawalne i przyswajalne przez organizm. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowej regulacji gospodarki mineralnej i hormonalnej organizmu, a więc dla utrzymania optymalnych wskaźników w rozrodzie

PODNOSI ODPORNOŚĆ OGÓLNĄ I MIEJSCOWĄ

Humobentofet zwiększa zawartość białka całkowitego krwi (w tym gammaglobulin). Podnosi zdrowotność gruczołu mlekowego, a przez to wartość siary i mleka (wysoko poziom przeciwciał siarowych, wysoka wartość odżywcza siary i mleka). Zapobiega schorzeniom racic (zapalenie tworzywa i skóry szpary międzyracicowej)

WIĄŻE ODORY I TOKSYNY

Dzięki właściwościom sorpcyjnym ogranicza emisję gazów złowonnych i toksycznych (w tym metanu) – szkodliwych dla ludzi i zwierząt. Obecność grzybów i mykotoksyn w paszach objętościowych (kiszonki) i treściwych obniża ich spożycie. Humobentofet redukuje grzyby i wiąże mykotoksyny czyniąc paszę bardziej smakowitą i zapobiegając następstwom zatruć

DZIĘKI OPISANYM WŁAŚCIWOŚCIOM HUMOBENTOFET OBNIŻA ILOŚĆ:

 • komórek somatycznych w mleku
 • mocznika w mleku
 • metali ciężkich w mleku

ORAZ PODNOSI:

 • wydajność mleczną
 • parametry rozrodu u krów
 • wskaźniki odchowu cieląt

SKŁAD:

 • glinokrzemiany (ok. 65 %)
 • huminy (ok. 20 %)
 • tłuszcz roślinny (ok. 17%)

Interakcje: nie stwierdzono

DAWKOWANIE

 • 3-6 mies. – 100 gram / dobę
 • 6-18 mies. – 200 gram / dobę
 • pow. 18 mies. – 200-400 gram / dobę

Karencja: 0 dni