Biegunki drobiu

Skuteczne zapobieganie biegunkom wymaga konsekwentnego, stałego dbania o komfort jelit.

Każdy z czynników wywołujących biegunki może zadziałać w dowolnym momencie (choroba, zatrucie, spadek odporności, stres cieplny i inne).

Dlatego pasza zwierząt powinna być stale tworzona z myślą o w/w ryzyku aby w momencie jego zaistnienia zwierzęta były chronione. Takie postępowanie minimalizuje ryzyko strat.

Hodowco!

Chcesz poczuć bezpieczeństwo związane ze zdrowym przewodem pokarmowym Twoich zwierząt?

Dodawaj regularnie 1 % HUMOKARBOWITU do paszy!