• FCR – czy zawsze należy zwracać uwagę tylko na parametry analityczne paszy?

  FCR a zaburzenia trawienia i wchłaniania

  Zużycie paszy na kg przyrostu masy ciała zwierzęcia (FCR) to najważniejszy wskaźnik w tuczu zwierząt w systemie fermowym. Niezbędnymi elementami do osiągnięcia ich zadowalającej wartości są dwa zasadnicze elementy:

  1. Optymalna kompozycja i wartość odżywcza paszy

  2. Brak zaburzeń procesów pobrania paszy, trawienia i wchłaniania

  O ile pierwszy element można stosunkowo łatwo kontrolować poprzez regularne badania poziomu składników pokarmowych paszy, o tyle poziom trawienia i wchłaniania może być łatwo zaburzony przez różne czynniki:

  zapalenie jelit u brojlerów obniża FCR

  zaburzenia w funkcjonowaniu jelit

  1. substancje antyżywieniowe obecne w paszy: mikotoksyny, toksyny bakteryjne, arabinoksynany, pentozany, inhibitory proteaz i inne.

  2. czynniki fizyczne: stres cieplny, stres związany z przechłodzeniem, niedowentylowanie, znacząca zmiana składu paszy, niewłaściwe natężenie oświetlenia (zbyt mocne światło)

  3. czynniki chorobowe: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty

  W tych sytuacjach dochodzi do paradoksu:

  Pasza ma optymalne parametry chemiczne (i komputerowe), a jednocześnie występują rozwolnienia, niestrawności, opóźnienia w przyrostach i w konsekwencji oczywiście zbyt wysoki współczynnik zużycia paszy (FCR).

  Dlatego dodatek 1% Humokarbowitu do paszy pełnoporcjowej pomimo, że obniża delikatnie parametry chemiczne (analityczne) paszy tj. białko, energia to poprzez dbałość o prawidłowe trawienie i wchłanianie oraz równowagę mikrobiologiczną w jelitach ostatecznie poprawia wskaźnik wykorzystania paszy (FCR) szczególnie na fermach wieloobiektowych (problemowych).

  Prawidłowy FCR jest zależny w mniejszym stopniu od składu chemicznego paszy a w większym od ograniczenia zaburzeń procesów trawienia i wchłaniania

  Dlatego przy układaniu strategii żywienia stad na fermach tuczu zwierząt trzeba uważnie analizować rezultaty karmienia paszami o prawidłowym składzie analitycznym. Jeżeli skłąd paszy odpowiada normom a FCR jest zbyt wysoki – należy zadbać o stabilność procesów trawienia i wchłaniania danej paszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *