Zatrucia drobiu

Przy zatruciach u drobiu spowodowanych mykotoksynami, toksynami bakteryjnymi czy też chemicznymi należy stosować preparat Humobentofet w ilości 1-2 %.

Jest to produkt oparty o glinokrzemiany (bentonity) charakteryzujące się wysokimi właściwościami pochłaniania substancji toksycznych.

Najbezpieczniejszym sposobem zapobiegania zatruciom i podtruciom powodującym obniżenie parametrów hodowli jest dodatek 1% Humobentofetu w paszy pełnoporcjowej.